Norge 2017-05-04T19:17:14+00:00
Bli Tid for Gud-arbeider!
Slider

Ett år i tjeneste i en lokal menighet eller i Ung baptist sentralt. Tiden brukes til å oppriktig søke Gud og frimodig gjøre nye erfaringer i hans tjeneste.

I Tid for Gud-tjenesten trener du på å være leder. Det kan for eksempel være i søndagsskole, barneklubb, kor, ungdomsgruppe, på leir og i menighetens øvrige arbeid.

Oppfølging fra Ung baptist

  • Tre-dagers forberedelseskurs siste halvdel av august

  • Månedlig kontakt

  •  Halvårsevaluering

  •  Baptistenes lederkonferanse

  • To-dagers debriefing med slutt-evaluering i forkant av BLINK

  • TfG-arbeiderein får utbetalt kr. 5000 i diettgodtgjørelse per måned. Av dette belastes arbeidsstedet med kr. 3000 etter regning fra Ung baptist.
  • I TfG Norge, lokalt, skaffer arbeidsstedet egnet bolig og betaler kostnaden ved denne. I TfG Norge, nasjonalt, har TfG-arbeideren selv ansvar for bosted og kostnader ved dette.
  • Reiseutgifter fra hjemsted til arbeidssted ved begynnelsen av tjenesten, til juleferie, samt hjemreise etter endt tjeneste, betales av Ung baptist. Reiseutgifter dekkes etter billigste og mest hensiktsmessige reisemåte.
  • Reiseutgifter i arbeidet dekkes av arbeidsstedet.
  • Ung baptist dekker utgifter til oppfølgning og til relevante kurs som avtales i hvert enkelt tilfelle.
Download Kontrakt TfG-arbeider
Søknad Tid for Gud arbeider

Søk via online-skjema, eller last ned pdf-skjema, fyll det ut og send til sveinung@ungbaptist.no

Søknad.pdf