Yangon 2017-05-08T22:44:32+00:00
HLT-student i Yangon
HLT-student i Yangon
HLT-student i Yangon
Slider

Bofellesskap

 • Studentene bor i leiligheter sentralt i Yangon – én leilighet for gutter og én for jenter.

 • Leilighetene ligger i samme oppgang eller samme kvartal, sånn at det er lett å møtes for bønn og fellesskap.

 • Bofellesskapet i Yangon er en del av Ung baptists nye «Ungkloster»-arbeid. Før avreise og under oppholdet blir studentene kurset i å leve i et Ungkloster-fellesskap.

 • I et Ungkloster-fellesskap er rytmer og forpliktelser sentralt i måten å leve sammen på: man søker sammen i bønn, måltider og tjeneste, der man deler det man har og lærer av hverandre.

Finn mer info om Ungkloster på ungkloster.no

Studier

 • Studiet gir 60 studiepoeng på Høyskolen for ledelse og teologi (HLT). 30 poeng er fra Grunnstudiet i kristendom, mens de resterende 30 poeng er fra Praksisfag.

 • Studiet er det første året av et treårig Bachelorstudium på HLT. Studieløpet er annerledes enn for andre Bachelorstudenter selv om innholdet blir det samme etter tre år. Studenter med planer om å fullføre Bachelor på HLT blir prioritert, men andre kan også søke.

 • Det blir gitt undervisning før avreise til Yangon og ved noen besøk fra Norge, men studentene må regne med å studere mer på egenhånd enn vanlige studenter i Norge gjør.

 • Emner fra Grunnstudiet i kristendom: KRI1110 Innføring i Bibelen (10stp) og KRI1031 Allmenn kirkehistorie (5stp) på høsten. KRI1140 Troslære og spiritualitet (10 stp) og RLE1021 Kultur og samfunnsanalyse (5 stp) om våren. Mer informasjon om hvert emne finnes i HLTs emnekatalog.
Finn mer info om HLT på hlt.no

Praksis

 • Studenten skal ha menighetspraksis i lokal menighet i Yangon.

 • Praksismenighet blir valgt av Ung baptist i samarbeid med lokale pastorer på bakgrunn av studentens erfaring, utrustning, tanker om framtidig tjeneste og språkkunnskaper.

 • Praksisfag består også av teoretisk undervisning og personlige prosesser, f.eks. livs- og troshistorie, nådegaver og livsvisjon.

 • Studenten skal skrive 16 refleksjonsnotater på engelsk som handler om erfaringer fra menighetspraksis og ulike personlige prosesser fra studiene.

 • Studenten har en mentor i menigheten som skal lese refleksjonsnotatene. Student og mentor har 6 samtaler per semester på én og en halv time om studentens tjeneste og utvikling.
 • Mer informasjon om praksisfagene – PRA1010, PRA1020, PRA1030 – finnes i HLTs emnekatalog.

Kalender

 • Studiet starter på HLT 14. august. Det blir undervisning i ulike emner, forkurs arrangert av Ung baptist og Ungkloster-kurs. Avreise til Yangon cirka 1. september, to-tre uker ferie etter jul og hjemkomst til avslutningskurs i slutten av juni 2018.

 • Studentene får en ukeplan over hva som skal leses og skrives hver uke. I en vanlig uke er mandag fri, tirsdag–torsdag studier og fredag–søndag praksis.

Økonomi

 • Pris for hele programmet: 71.000 kr. Dette inkluderer: flyreise t/r Oslo-Yangon, husleie, forsikring, visum (og eventuelle visumreiser til Thailand), studentavgift til HLT og kostnader til forkurs og evaluering i Norge.

 • Lånekassen gir 111.000 kr i lån og stipend. Det settes opp et fast trekk til Ung baptist, slik at studenten betaler månedlig for programmet. Da er det igjen cirka 4000 kr pr måned til mat, lokal transport og lommepenger.

Søknadsprosess

 • Være norsk statsborger

  Studenten må være norsk statsborger og ha allmenn studiekompetanse.

 • Både norsk  og engelsk

  Studenten må beherske godt både norsk og engelsk skriftlig.  I tillegg er det en fordel, men ingen krav, å kunne snakke enten burmesisk, karensk eller et chin-språk. Uansett må studenten regne med å oppleve språkforvirring og å måtte lære en del burmesisk.

 • Fylle ut søknadsskjemaet

  Trykk på knappen nedenfor.

 • Kom på intervju

  Det blir gjennomført intervjuer i første halvdel av juni.  Søkerens egnethet blir vurdert for tre områder: studier, praksis og Ungkloster bofellesskap.

Søkere som blir tatt opp til dette programmet av Ung baptist, søker i etterkant formelt om opptak som student på HLT via skolens nettsider.

Søk nå for et spennende år med Jesus i Yangon

Søknadsskjemaet

Søk via online-skjema, eller last ned pdf-skjema,

fyll det ut og send til sveinung@ungbaptist.no

Søknadsskjemaet.pdf